Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, leerkrachten en leerlingen in de school. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De raad kan ook zelf (en ongevraagd) een standpunt kenbaar maken aan het bestuur of de schoolleiding.

De MR geeft dus adviezen en beslist mee. Bij sommige onderwerpen heeft de raad alleen adviesrecht: hij geeft advies, maar het bestuur en/of de schoolleiding hoeven het advies niet over te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld bij inkrimping of uitbreiding van de school, of bij het ontslag van een schooldirecteur. Bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht: besluiten kunnen dan niet worden genomen zonder instemming van de MR. Dit geldt bijvoorbeeld bij verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school of bij een fusie.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Vaak zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren (via de Bavoflits). Meer informatie over de MR? Mail dan graag naar de voorzitter van de MR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor de scholen vallend onder Stichting Sint Bavo is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) opgericht.

De GMR bestaat uit twee geledingen: per school één vertegenwoordiger van de ouders en één vertegenwoordiger van het personeel. Deze leden worden gekozen uit en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De GMR buigt zich over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Daarnaast kan hij schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht en/of instemmingsbevoegdheid op bestuurlijk niveau. Meer informatie over de GMR? Ook hiervoor mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl