Extra uitdaging óf hulp

De Bavoschool gaat uit van wat een leerling kan. Vanuit een positief zelfbeeld staat een kind krachtiger in de wereld. Het leert daarmee effectiever en ontdekt ook beter waar het minder goed in is.

Wij werken binnen de leerjaren met drie niveaugroepen. Ook binnen deze groepen kan het aanbod per kind nog verschillen.
De leerkrachten stemmen de instructies dus af op de behoefte van het kind: de instructietijd kan korter of langer, de hoeveelheid leerstof kan verschillen en ook het niveau ervan.

Daarnaast bekijken we per kind wat nodig is aan verdieping of verrijking. Soms kan dat meer herhaling zijn, een andere uitleg, of juist lesstof die moeilijker is.

Binnen de school hebben we 4 dagen per week een remedial teacher die de kinderen extra begeleiding biedt op alle vakgebieden als dat nodig is. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs biedt twee middagen per week motorische remedial teaching aan. Speciaal voor kinderen die motorisch een steunje in de rug kunnen gebruiken, of juist ook om kinderen te helpen in de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen. 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl