Onderzoekend leren

Bij talentontwikkeling op de Bavoschool horen de begrippen zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren. Ze passend binnen ons concept van het Jenaplanonderwijs. Wij geven de kinderen verantwoordelijkheid voor wat ze leren en laten ze in groepen samenwerken en zelf per thema onderzoeksvragen stellen. We passen dit toe bij de vakken wereldoriëntatie. Het maakt leren leuk en krachtig.

Zelf beslissen wat je leert en hoe

De leerlingen werken samen in teams en beslissen samen wat ze willen leren over een thema en hoe ze willen leren (internet, boeken, interviews afnemen). De leerkracht bewaakt dat de inhoud voldoet aan de kerndoelen en begeleid de kinderen bij het samenwerkend leren.

Leerlingen bedenken ook samen het eindproduct (een presentatie, geschreven verslag, filmpje of tentoonstelling). Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld denktalent bij het stellen van een goede onderzoekvraag. Of talent voor zichzelf bij het organiseren van het leren en onderzoeken. Talent voor anderen komt bijvoorbeeld aan bod bij de samenwerking in groepjes.

Voorbeelden van onderzoekend leren

  • Groep 7/8 werkt in teams en kiest uit een aantal voorgeschotelde problemen er één. Daar zoeken de leerlingen een oplossing voor.
  • Groep 5/6 leert per thema een goede onderzoeksvraag te stellen en werkt deze uit.
  • Groepen 1/2 en 3/4 voeren filosofische gesprekken om te oefenen met het stellen van goede vragen. De kleuters kiezen dagelijks ook activiteiten waarmee ze leren en ontdekken.

Zelf je werk sturen

Leerlingen krijgen ook meer invloed op het leren door steeds meer het eigen werk te plannen. In de kleuterbouw begint dit al met het kiezen van eigen activiteiten. In de midden/ tussen en bovenbouw is er naast het ‘moet’-werk ook keuzeruimte. Kinderen plannen naar vermogen hun eigen weektaken. De groepsleider reflecteert er dagelijks op, samen met elke leerling. Ben je tevreden? Begrijp je de stof? Heb je voldoende tijd?

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl