Ruimte voor elk talent

Wie trots is op wat hij kan, leert beter en met meer plezier. Wij gaan uit van wat een kind kan. 
Daarom is de basis van ons onderwijsconcept talentontwikkeling. Daarvoor hanteren we vijf profielen, met bijbehorende activiteiten.
Kinderen kunnen aan alles deelnemen, en zich verdiepen in wat ze leuk vinden en/of goed kunnen.

Wij streven ernaar dat elk kind, elke dag, zich ergens succesvol in voelt. Dat kan zijn in een reken­ of taalopdracht, een liedje zingen, een ruzietje oplossen of de schooltelefoon aannemen.

Onze vijf talentprofielen

  1. Werktalent: voor de doeners die graag bezig zijn
  2. Denktalent: voor de denkers die graag hun hoofd gebruiken
  3. Beweeg- en expressietalent: voor de sportievelingen en de creatievelingen
  4. Talent voor jezelf: voor de zelfstandigen die graag hun eigen weg gaan
  5. Talent voor anderen: voor de sociale, zorgzame leerlingen die oog hebben voor elkaar

Bij elk profiel horen activiteiten

Dat kunnen er verschillende zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

  1. Werktalent: de techniek regelen bij een voorstelling
  2. Denktalent: onderzoeksvragen bedenken bij vakken wereldoriëntatie
  3. Beweeg­ en expressietalent: een voorstelling spelen, verhalen uitbeelden tijdens het lezen, sporten
  4. Talent voor jezelf: elke dag reflecteren op hoe het is gegaan of tijdens werkmomenten kiezen voor pianospelen of lezen
  5. Talent voor anderen: masterclasses ‘Discussiëren kun je Leren’ of anderen helpen

Het programma van activiteiten blijft in ontwikkeling. Zo hebben we ook talentcircuits, middagen waarop ouders workshops aanbieden zoals fotograferen, breien, programmeren of yoga. Iedere maand is er een talentpodium: een klas bereidt een voorstelling voor.

Talentontwikkeling in leerlingenraad of schooltaken

Kinderen kunnen ook hun talenten kwijt in de leerlingenraad. Deze komt eens in de maand bijeen en werkt samen met de directeur aan zelf geformuleerde doelen.

Kinderen krijgen ook diverse schooltaken, zoals het aannemen van de telefoon of het opgeruimd houden van de gangen.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl