Groepen

Kleuterbouw 1: juf Julia en juf Irene

Kleuterbouw 2: juf Sandra en juf Irene

De vier- en vijfjarigen vormen onze kleutergroep. Zij maken elke dag gebruik van de grote speelzaal, bijvoorbeeld voor bewegingslessen of spelletjes. Op woensdag zijn de kleuters vrij.

Kleuters krijgen spelenderwijs les aan de hand van de diverse thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. We dagen de kleuters uit vanuit hun interesse en beleving, nieuwe dingen te ontdekken De verschillende thema's uit de methode Kleuterbouw kunnen daarbij aansluiten. . We hebben (thema)hoeken en bijbehorende werkvormen. Naast plezier in leren, stimuleren de leerkrachten de zelfstandigheid en talenten van de leerlingen.

Groep 3/4: juf Winnie en juf Birgit

Deze groep heeft de luxe van twee aaneengeschakelde lokalen. Veel ruimte dus voor een eigen atelier, computerhoek, meet- en weeghoek, techniek- en ontdekhoek en een boekenhoek met bank en leestafel. Er is ook een hoek met een wisselend thema – ook wel in gebruik als natuurhoek. Groep 3 en 4 krijgen elk hun eigen instructie op het gebied van lezen, rekenen, taal en schrijven. Ze werken samen bij wereldoriëntatie en sport- en expressievakken. Hierbij komen ook de verschillende talenten aan bod.

Er zijn zelfstandig werkmomenten waarin de kinderen leren vanuit de eigen leerbehoefte, maar wel van en met elkaar. Het onderdeel ‘werkmoment’ in de dagplanning is favoriet. Als dat nodig is, geeft de juf op dit moment extra hulp.

Groep 5/6: juf Sacha

Groep 5/6 is een gezellig, niet te groot groepje, dat zo veel mogelijk samenwerkt. Gezamenlijk behandelen we onderdelen als verkeer, wereldoriëntatie, projecten, handarbeid, tekenen, muziek en drama. De kernvakken taal en rekenen worden afzonderlijk aangeboden op het niveau van de desbetreffende groep. We maken uitstapjes om te leren over kunst/cultuur en natuur. Zo gaan we vier keer per jaar naar Thijsse's hof om daar de veranderingen in de natuur te bekijken. We besteden veel aandacht aan zelfstandigheid en we vinden leren plannen heel belangrijk.

Groep 7/8: meester Bart en meester Len

In onze groep kijken we een beetje terug, maar vooral ook vooruit, naar het voortgezet onderwijs. Het is heel belangrijk om een goede keuze te maken voor de volgende school. We doen diverse toetsen die nodig zijn voor deze keuze, maar we werken ook aan onze talenten, onze zelfstandigheid en onze verantwoordelijkheden. In de tweede helft van het jaar gaan we langzaam maar zeker afscheid nemen van de Bavoschool: we gaan op schoolkamp, griezelen met elkaar tijdens de Slotnacht en zetten een spetterende eindmusical op de planken.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl